Planlægning og Sikkerhed

Opdateret 26.02.16

1: Vejret hos DMI:

LandsudsigtenVMC udsigten. Se Flygmet/NorthAviMett

Strækningsvejr inden for EKDK FIR: Ring til meteorologen (DMI) på +45 3915 7272, eller Karup +45 9962 4950 og anmod om flyvemeteorologen.

2: TAF, METAR og NOTAM

TAF og Metar hos AOPA DMU

Nye TAF-rutiner per den 5.11.08 – Læs mere om TAF og METAR på vejret.info.

NOTAM hos NAVIAIR

NAVMAR hos Tactical Air Command Denmark (skydeliste)

FLYGMET/NorthAviMet – Operationelle meteorologiske data (TAF, METAR, Sigmet m.m.)

Kodeoversigt

Se også vejret.info med TAF/METAR oversætter

3: Flyveplaner
ATC-Flyveplan (ICAO)Send din ATC-flyveplan til NAVIAIR. Flyveplanen kan også indtelefoneres til Kastrup Briefing på +45 3247 8272

DOC8643 – Aircraft Type Designators/Luftfartøjsbetegnelser. Søg eventuelt under “Manufacturer”. Hvis du ikke kan finde dit fly på listen, kan du skrive “ULAC”.

VFR Driftsflyveplan #1  VFR Driftsflyveplan #2

4: Flyvepladsinformation og anden relevant information.
Luftfartsinformation (AIS) hos Naviair – også VFG (VFR Flight Guide)

– Brug Naviair`s Flight Information Service (FIS) – hold kontakt med Copenhagen Information (COIF), når du er flyvende.​
– Flyvepladser i Danmark
Handy Guide for piloter
UL-fly på svæveflyvepladser – restriktioner.

– Flying in Denmark 2019 fra Tactical Air Command

-AIC-B-12-2015  Ændring til BL 7-100, pkt. 4.3, VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer, jf. SERA-forordningen, SERA.5001. NY
– AIC B 24/08. Startdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger 5.700 kg – godt at vide noget om. .​ Læs mere AIC-B-24-2008
– The MLA_flying_in_Europe1 is available on the EMF website. This document of the MLA flying in Europe will guide you in almost every European country.

Medbring en ekstra radio (event. håndholdt) i tilfælde af radiofejl.