Planlægning og Sikkerhed

Opdateret 26.02.16

1: Vejret hos DMI:

LandsudsigtenVMC udsigten. Se Flygmet/NorthAviMett

Strækningsvejr inden for EKDK FIR: Ring til meteorologen (DMI) på +45 3915 7272, eller Karup +45 9962 4950 og anmod om flyvemeteorologen.

2: TAF, METAR og NOTAM

TAF og Metar hos AOPA DMU

Nye TAF-rutiner per den 5.11.08 – Læs mere om TAF og METAR på vejret.info.

NOTAM hos NAVIAIR

NAVMAR hos Tactical Air Command Denmark (skydeliste)

FLYGMET/NorthAviMet – Operationelle meteorologiske data (TAF, METAR, Sigmet m.m.)

Kodeoversigt

Se også vejret.info med TAF/METAR oversætter

3: Flyveplaner
ATC-Flyveplan (ICAO)Send din ATC-flyveplan til NAVIAIR. Flyveplanen kan også indtelefoneres til Kastrup Briefing på +45 3247 8272

DOC8643 – Aircraft Type Designators/Luftfartøjsbetegnelser. Søg eventuelt under “Manufacturer”. Hvis du ikke kan finde dit fly på listen, kan du skrive “ULAC”.

VFR Driftsflyveplan #1  VFR Driftsflyveplan #2

4: Flyvepladsinformation og anden relevant information.
Luftfartsinformation (AIS) hos Naviair – også VFG (VFR Flight Guide)

– Brug Naviair`s Flight Information Service (FIS) – hold kontakt med Copenhagen Information (COIF), når du er flyvende.​
– Flyvepladser i Danmark
Handy Guide for piloter
UL-fly på svæveflyvepladser – restriktioner.

– Flying in Denmark 2019 fra Tactical Air Command

-AIC-B-12-2015  Ændring til BL 7-100, pkt. 4.3, VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer, jf. SERA-forordningen, SERA.5001. NY
– AIC B 24/08. Startdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger 5.700 kg – godt at vide noget om. .​ Læs mere AIC-B-24-2008
– The MLA flying in Europe is available on the EMF website. This document of the MLA flying in Europe will guide you in almost every European country.

Medbring en ekstra radio (event. håndholdt) i tilfælde af radiofejl.