Søfly

Opdateret 11.10.14

Flyvning med søfly er fuldt ud lovligt i Danmark på lige fod med andre UL fly.

I vore nabolande Norge, Sverige og Finland er flyvning med søfly et udbredt fænomen, sandsynligvis fordi antallet af søer i disse lande er betragteligt større end i Danmark. Nok er der mange kystområder i Danmark, men søfly er følsomme over for bølger, som er hyppigt forekommende. Efter sigende kan bølger over 30 cm`s højde gøre start og landing rigtigt vanskeligt for piloten, ligesom landing i havblik kan være en vanskelig opgave idet du som pilot kan have vanskeligheder med at bedømme afstanden til vandspejlet, hvis der ikke findes et referencepunkt i nærheden i form af f.eks. en båd.

Se en FIB (Flying Inflatable Boat) flyve – Læs om Floats Flying HER. – Fabrikanter af floats: Puddle Jumper Floats Inc., Krucker Manufacturing Inc.,Muk Tuk Floats, Floats Cz og Full Lotus. – Mange billeder af UL fly med floats kan du se på Puddle Jumper Floats.

Bøger om søflyvning (ikke UL) kan købes hos NAKShop