AIC B 04/21. Medical krav til ansøgere eller indehavere af nationalt UL-certifikat

AIC B 04/21. Medical krav til ansøgere eller indehavere af nationalt UL-certifikat og Gyrokopter certifikat.
(Denne AIC ophæver AIC B 24/14)
Indtil næste revision af BL 6-05 – Bestemmelser om helbredskrav Udgave
5, 9. november 2004 – skal ansøgere til, eller indehavere af, nationalt
UL-certifikat og Gyrokopter certifikat, som minimum opfylde
Aircrew Annex IV Part – Medical LAPL Medical certificate.