Avionics

Billeder af cockpitpaneler nederst på denne side

Instrumenter:
Det er et lovkrav, at danske UL fly minimum skal være udstyret med et magnetkompas, en fartmåler, en højdemåler og en omdrejningstæller.

ELT (PLB406):
Det er ikke et krav, at danske UL fly er udstyret med en ELT
(Emergency Locator Transmitter) eller PLB (Personal Locator Beacon).
Per den 1.august 2008 er det et lovkrav, at svenske UL fly skal medføre
en ELT ved flyvning i Sverige.
Den 1.2.2009 udfases 121,5/243 MHz ELT, hvorefter kun ELT (PLB) på 406MHz vil kunne fungere.

Læs mere om ELT på NOAA`s (National Oceanic and Atmospheric Administration) og Cospas-Sarsat`s hjemmesider.

Radio:
Det er ikke et krav at UL fly er udstyret med radio for to-vejs kommunikation. Men det anbefales stærkt, både på grund af flyvesikkerheden og på grund af den forøgede glæde og fornøjelse ved flyvningen.

​Med virkning fra 1. juni 2011 er DULFU bemyndiget til udstedelse (og
tilbagekaldelse) af de pligtige identifikationsnumre (kaldesignaler) til brug for anvendelse af radiofrekvenser i ultralette flyvemaskiner.

Ansøgning herom skal derfor stiles til unionens sekretariat.

Samtidig med ansøgningen skal til unionen indbetales det gebyr på p.t. 345 kr., som IT- og Telestyrelsen har fastsat herfor.

Transponder:
Transpondere skal ikke mere inspicers og afprøves mindst hvert andet år.
Se AD-2006-0265-CN.

Køb af brugt (E)TSO godkendt højdemåler
Hvis du påtænker at købe en brugt (E)TSO godkendt højdemåler (for at kunne flyve over 3500 fod):

I UL-håndbogens gruppe 400 side 8 står der at ejeren/brugeren skal kunne dokumentere overfor kontrollanten at instrumentet er godkendt, da det skal påføres flyvetilladelsen.

Selvom instrumenter af en given type kan være beskrevet af producenten som TSO godkendt, og der på selve instrumentet kan stå at det har TSO godkendelse, er dette ikke nok dokumentation.

Der skal foreligge et certifikat, (form-one eller form 8130-3) som dels beviser at instrumentet har gennemgået en tolerancetest kaldet en “bench test” med tilfredsstillende resultat, dels er et certifieret værksteds garanti for at den pågændende type af instrument har TSO godkendelse.

Derfor: Hvis du køber et brugt instrument skal du enten sørge for at det sælges med en af disse “forms”, eller være villig til at betale et dansk værksted for at lave en bench test (med risiko for at instrumentet ikke består) og udstede en form-one. Det koster sansynligvis et sted mellem 1000 og 2000 kr. at få foretaget en sådan test.(Indsendt af Ole Egholm)