Brændstof m.m.

Brændstofsystemer og karburatorvedligeholdelse

1:​

I UL Håndbogens gruppe 440, side 01 finder du afsnittet “Anvendelse af autobenzin i UL-luftfartøjer”.

Afsnittet er fra 1994 (eller før), men er stadig god læsning.

Følgende skal nævnes fra afsnittet:
2.3 Andre forskelle mellem flybenzin (Avgas) og autobenzin (Mogas)
– Autobenzin kan være tilsat alkohol, som binder vand. Vandet kan pludselig udskilles ved faldende temperatur og kan give driftsforstyrelser.
– Autobenzin er mindre stabil, hvorfor den hurtigere nedbrydes. Ved nedbrydning kan der dannes klæbrige gummiagtige afsætninger (GUM), som kan give ventilproblemer m.v.
– Autobenzin kan forårsage nedbrydelse af visse additiver i motorolien af betydning for smøreegenskaberne.
– Autobenzin kan være tilsat op til 10% MTBE (Menthyl Tertiary Butyl Ether), som ikke er en flygtig kulbrinte, som benzin ellers består af. MTBE kan under uheldige omstændigheder udskilles sammen med vand, hvilket kan give driftsforstyrelser.
– Autobenzinens sammensætning er forskellig fra sommer til vinter og fra selskab til selskab.
– Autobenzinen kan have opløsende egenskaber. Dele som pakningsmaterialer, tanke, brændstofslanger kan angribes. Samme effekt har det i autobenzin højere indhold af aromatiske stoffer.

2.4 Kvalitetskontrol
Kvalitetskontrollen med de to produkter er forskellig:
– For flybenzins vedkommende sikrer benzinselskaberne kvaliteten lige til den hældes i luftfartøjets tanke. Bilag 1 uddyber dette emne.
– For autobenzinens vedkommende stopper kvalitetskontrollen stort set, når produktet forlader raffinaderiets tanke.

Ved anvendelse af autobenzin (Mogas) skal følgende observeres
– Anvend altid frisk benzin fra en benzinstander med stor omsætning.
– Anvend aldrig biobenzin (alkohol).
– Flyv ikke for højt. Der er risiko for damplåse ved stigende temperatur og stigende højde.
– Kan have opløsende effekt på benzinsystemets komponenter (kunststof)
– Benzin skal opbevares mørkt, tørt og køligt og med mindst mulig temperatursvariation og højst i 8 uger.
– Filtrer altid autobenzinen gennem et filter. (f.eks. et Mr.Funnel filter)
– Pas på statisk elektricitet. Jord flyet. Anvend dunke af ledende materiale.
– Brændstofsystemet skal drænes for vand før hver flyvning.
– Afprøvning af motoren skal ske umiddelbart for hver start med fuldt åben gashåndtag (WOT) og motoren skal kunne give fuld effekt.
– Karburatorforvarmningssystemet skal afprøves før hver start. Piloten må være forberedt på at skulle bruge karburatorforvarme under meteorologiske omstændigheder, hvor forvarme normalt ikke har været nødvendig.
– Flyvning over 6000` skal undgås.
– Start, når temperaturen på brændstoffet i tankene er over 20 gr.C, skal undgås.
– Anvend altid det af motorfabrikanten anbefalede brændstof.

Læs mere i UL-Håndbogen.

Læs på Beredskabsstyrelsens hjemmeside om transport af benzin i private biler.

2:

Mærkning af brændstofpåfyldningsåbningen:
I BL9-6 7.1.4e står der: Brændstoftanken skal være godkendt af Trafikstyrelsen,
og brændstofpåfyldningsåbningen afmærkes med tekst, der angiver den godkendte
brændstoftype samt mængden af anvendelig brændstof i tanken, fx AVGAS,
Octan 100LL, 40L usable.

3:

Links til sider som beskriver brugen af mogas og brugen af mogas med ethanol, m.m.:

– FAA: Alcohol present in the automotive gasoline on any GA airplane.
– Phillip Lockwood: Ethanol and Rotax engines. What`s its effect?
Rotax Service Instruction SI-912-016 R8 Apr 15: “Selection of fluids……..”
Rotax Service Instruction SI-912-021 Dec09: “Inspection of carburetors……”
Jabiru Service Letter JSL007-47 Dec11: “Alcohol, Lead, Compression Ratio…..”
– LAA: Use of Unleaded Mogas
– LAA: A few tips about mogas. Safetyspot på LAA`s hjemmeside.
​- IAA Ireland: IGA9 Using Unleaded Petrol (Mogas) in Aircraft
– EAA Ethanol and Rotax Engines. EAA Sport Pilot June 2006 (Phillip Lockwood)
Hjelmco Oil AB, Sweden. Benzin uden bly og ethanol til småfly.
Användning av bilbensin i flygmotorer. Breve og artikler fra 1985 eller før.
Fuel Systems: En artikel på engelsk med mange råd og vejledninger (Rotax 503)
Most of the things you wanted to know about servicing a Rotax 912/914 series aircraft engine. April 2016 from Conair Sports, UK. 21 pages.

4:

# Eksempler på brændstofslanger som ikke kan tåle autobenzin:
– Slanger af fabrikat Trelleborg. Læs mere.
– Sorte slanger af fabrikat Semperit.

# Eksempel på benzinslange som kan tåle autobenzin: Fabrikat Gates.

# Fik du forresten monteret en gascolator på dit fly??

Kan købes HER.

Din motor har dobbelttænding, men kun enkeltstrenget brændstoftilførelse.
Derfor skal du være særlig omhyggelig med brændstofsystemet og det brændstof, som kommer ind i karburatorerne.​

 

# Beskyt benzinslangerne med firesleeves (brandstrømpe) under cowlingen – Kontroller dine benzinslanger hvert år eller oftere, også under “brandstrømpen”

 

# Kunststoffittings i brændstofsystemet kan have en begrænset levetid.

Hosstående eksempel holdt i 3 år og bristede ved at stresse det.
Kontroller brændstofsystemet hver år eller oftere.

# Hvis flyet har 2 tanke og disse ikke tømmes lige meget under drift, kan det skyldes at der er en mindre tilstopning i det ene benzinslangesystem. Skift omgående benzinslangerne og fittings, da tilstopningen hen ad vejen vil blokere helt for benzin fra den ene tank.​
Ved stilstand på jorden vil denne skævhed langsomt udjævnes, hvilket er en god indikation for at der er en tilstopning i slangerne.

# Læs Lars Gotfredsens brev om sine erfaringer med benzinslanger HER. (12.10.10)​

5:

# Filtrér altid din autobenzin før du hælder den i flyets tanke. Et godt filter, som filtrerer vand og snavs fra, er et Mr.Funnel filter.

Læs om Mr.Funnel HER

Hvis du jorder dit fly mod statisk elektricitet under benzinpåfyldning, kan en sådan situation undgås. Jo tørre luften er, desto større er risikoen:
” 2/20/08. While fueling my challenger this morning a spark from the fuel nozzle started a fire inside the Mr. Funnel. Total loss two month old plane 52 total hours.
The Mr. Funnel was black. Fuel source, 1000gal. above-ground steel tank, electric pump, rubber hose, metal nozzle just like a service station. I DID NOT have a ground wire”

(indsendt af Tage N.)

6:

Karburatorvedligeholdelse

Bing54 karburatorer på Rotax 447, 462, 503 og 582 motorer skal renses og kontrolleres for slid i følge Maintenance Manual MM-447 side 10-2 for hver 50 timer.​

– Bing64 karburatorer på Rotax912 skal kontrolleres for slid og renses for hver max. 200 timer.
Se vedligeholdelsesmanual MML-912 kapitel 05-20-00 side 15.
Visse svømmere i Bing 64 karburatorer har vist sig at absorbere brændstof hvilket gør dem tungere og de vil synke ned i svømmerhuset. De skal omgåede udskiftes. ​

– Samtlige Rotax`s manualer finder du HER.
– Læs om vedligeholdelse af karburatorer i dette dokument side 12 fra Conair Sports. 21 sider på engelsk.
UL Power motorserien er udstyret med direkte benzinindsprøjtning: “Multipoint electronic fuel injection with automatic altitude and temperature compensation” som de skriver.​​

– Bl.a. hos Lycon Engineering og Conair Sports i England kan du købe et “2-stroke carb overhaul kit” for Bing54 karburatorer​.​

Mike Stratman:
– One of the most over looked and misunderstood parts of the powerplant is the
Bing Model 54 Carb. While a lot of guys follow the Scheduled Maintenance plan
religiously and need to be commended for it, many do not really understand
what to do every 50 hours when the plan calls for “Clean Carburetors and check
for wear”.
– Læs “Rebuilding the Bing54 carb” af Mike Stratman. Andre artikler af Mike Stratman.
– Læs også “Bing carb tuning and troubleshooting”.

7:

Karburator-is og karburatorforvarme
– Carburettor Icing-probability. DMI`s rapport fra 2004.”The probability of serious and moderate carburettor icing generally decreases with height, while the seasonal variation increases with peak values in July and August.”

“Carburettor icing can occur at most temperatures likely to occur in Denmark. The probability of icing depends on both air temperature, air humidity, engine power and fuel type. The greatest risk and the most severe icing is found in air temperatures above freezing. The probability of icing increases with the relative humidity of the atmosphere.”Læs rapporten. (EN)

“Understanding Carburretor Icing” on ATSB (AU) homepage.

– Se kortet der viser hvornår muligheden for karburator-is er størst HER.

Karburatorforvarme
I lidt ældre fly bliver karburatorindsugningsluften varmet op af motorens udstødningsvarme eller den varme olie, hvis man ønskede karburatorforvarme. og det havde den uheldige virkning, at motorydelsen faldt og brændstofforbruget steg på grund af ændring af brændstof/luft blandingsforholdet

De herunder viste karburatorforvarmningssystemer varmer karburatoren op der hvor isning opstår omkring spjældet (venturi). Denne opvarmning kan være tilpasset, så forvarmen kan være tilslutte hele tiden, uden at det påvirker indsugningsluftens temperatur nævneværdigt.
Opvarmningen sker ad elektisk vej eller ad termisk vej (kølevand).

Hvilken type forvarmer du event. skal installere og hvor du skal købe forvarmeren, er et temperamentsspørgsmål…..og et pris- og servicespørgsmål. Spørg dig frem blandt dine kolleger i branchen..​

– Karburatorforvarme. (nedenstående blev bragt i Medlemsinformation #15/16)
Forebyg is i karburatoren.

Du vil måske undre dig over, at vi bringer noget om forebyggelse af karburator-is nu hvor det bliver varmere i vejret. Men tænk på at jo højere udetemperaturen er, des mere vanddamp kan luften indeholde.
Altså der vil blive suget mere vand ind i karburatoren. Fordampningen af brændstoffet (venturieffekten) vil sænke temperaturen kraftigt i karburatoren og uanset om karburatoren sidder godt og lunt inde under cowlingen eller udenfor i den fri luft, vil der foreligge mulighed for at isning kan opstå i karburatoren.

Is i karburatoren nævnes ofte i havarirapporter i forbindelse med motorproblemer, når anden konkret årsag ikke konstateres.

I lidt ældre fly, ikke mindst bedagede Cessna og Piber fly, bliver karburatorindsugningsluften varmet op af motorens udstødningsvarme eller den varme olie, hvis man ønskede karburatorforvarme – og denne metode har den uheldige virkning, at motorydelsen faldt og brændstofforbruget steg på grund af ændring af brændstof/luft blandingsforholdet

De herunder viste karburatorforvarmningssystemer varmer karburatoren op der hvor isning opstår omkring spjældet (venturi). Denne opvarmning kan være tilpasset, så forvarmen kan være tilslutte hele tiden, uden at det påvirker indsugningsluftens temperatur nævneværdigt. Opvarmningen sker ad elektisk vej eller ad termisk vej (kølevand).

Hvilken type forvarmer du event. skal installere og hvor du skal købe forvarmeren, er et temperamentsspørgsmål…..og et pris- og servicespørgsmål. Spørg dig frem blandt dine kolleger i branchen..

8:

– Balancer dine karburatorer med eksempelvis ​Twinmax Electronic Carb Balancer.

– Læs artiklen The Anatomy of a Carb Sync.

Andet
– På Bing Power System`s (US) hjemmeside og BING Power System`s hjemmeside

(Tyskland) kan du se forskellige karburatortyper, som anvendes til flymotorer.​