Brug af radio i UL-fly

Læs også siden Radiocertifikat under Uddannelse/Omsk og siden Flyradio.

Opdateret 15.10.20​

– Følgende regler gælder for brug af radio i UL-fly:
1: Med virkning fra 1. juni 2011 er DULFU bemyndiget til udstedelse (og
tilbagekaldelse) af de pligtige identifikationsnumre (kaldesignaler) til brug
for anvendelse af radiofrekvenser i ultralette flyvemaskiner.

Samtidig med ansøgningen skal til unionen indbetales det gebyr på p.t. 336 kr.,
som IT- og Telestyrelsen har fastsat herfor. (Jan.2014)

Benyt  Ansøgning om kaldesignal  (01.10.2021)​

2: Hvis du flytter en bærbar radio over i et andet fly, skal dette fly blot også været registreret hos Telestyrelsen som havende tilladelse til at føre radio.
Radioen skal være en godkendt CE mærket flyradio. CE mærkningen blev indført i 2000 og Telestyrelsen tester ikke mere flyradioer. Fabrikanten/importøren bærer ansvaret for at radioen lever op til EU kravene efter de krævede frekvensplaner.

3: Altså kan du flytte portable radioer rundt som du har lyst i forskellige fly, blot de pågældende fly har en radiotilladelse og at radioerne er CE mærkede.

4: Håndholdte eller fastmonterede radioer på jorden som svarer indkomne fly, om at banen f.eks. er fri, skal have en jordstations-tilladelse på pågældende frekvens og det koster pr. år. kr. 336,-.

5: Radioanlæg i luftfartsradiotjenesten må alene betjenes af personer med et gyldigt radiocertifikat.

6: I forbindelse med erhvervelsen af radiocertifikatet underskriver du en tavshedserklæring – Altså Tavshedspligt – hvilket betyder, at du ikke må videregive oplysninger om det hørte til tredje mand.

7: Hvis du køber en radio, som både kan sende og modtage og du ikke har radiocertifikat og således ikke har underskrevet nogen tavshedserklæring, så må du gerne lytte, men alt hvad du hører, må du ikke gengive eller videregive til nogen som helst eller anvende til noget som helst.

8: Der må kun anvendes radioudstyr, som opfylder kravene i BL 1-17 og brugeren skal være i besid-delse af certifikat som luftfartradiotelefonist, jævnfør BL 6-08. Radioudstyret skal være monteret i flyvemaskinen på en sådan måde, at det til stadighed kan betjenes af fartøjschefen. Dette gælder også ved skoling hvor denne måtte sidde i instruktørsædet.
(UL Håndbogen gr.410 s.8.).

– 8.33 kHz kanalafstand:

Fra 2018 skal alle anvendte flyradioer være udstyret med en kanalafstand på 8.33kHz

Læs mere om emnet på Eurocontrol`s hjemmeside.

 

– Radioer med 8.33 kHz kanalafstand (Juli 16):

Air Avionics Air Com Available end 2016
Becker AR6201 & AR6203  (dual watch)
Dittel Avionik KRT2 (dual Watch)
f.u.n.k.e. Avionics ATR833 dual watch – OLED display  6W.
Garmin GTR225/GNC255   10/16 W Cert
Garmin GTR200 (dual monitoring)
ICOM IC-A220 dual watch – OLED display  8W
TRIG TY92 dual watch 16W  Compact  28V
TRIG TY96 dual watch 10W  Slimline
TRIG TY97 dual watch 16W  Slimline Cert. 28V
YAESU VXA-220 (portable)
YAESU VXA-300 (portable)
ICOM (portable) (8.33 kHz ready)