Dispensation, nyttelast

Opdateret 04.10.15

Se også siderne Nyttig viden og UL Håndbogen

BL 9-6 om ultralette flyvemaskiner stiller krav om ultralette luftfartøjer skal have en minimum nyttelast på henholdsvis 100 kg for en-sædet fly og 175 kg

for to-sædet fly.

​Mulighed for dispensation for krav i BL 9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette luftfartøjer: Se AIC B 06/23

Trafikstyrelsen kan tillade der afviges for dette krav, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Luftfartøjet tomvægt fastsættes ved vejning og beregning af tomvægts tyngdepunkt og vejerapport udarbejdes af en, af Trafikstyrelsen, autoriseret vejer.
 • Vejningen skal foretages med vejeudstyr der overholder kravene AIC B 52/93 ”Tolerancekrav til vejeudstyr som anvendes til vejning af luftfartøjer”.
 • Vejning skal foretages med det udstyr og indretning der er installeret i flyet, f.eks. instrumenter, navigationsudstyr, radio, hovedsæt, sæder, tæpper, flyvehåndbog, trækstang m.m., samt fuld oliebeholdning på motor og uanvendeligt brændstof i tankene.
 • Der skal udarbejdes en udstyrsliste der lister det udstyr som flyet er udstyret med ved vejningen.
 • Brugeren skal etablere et kontinuerligt opfølgningssystem for
 • vægt- og balance ændringer eller tilsvarende oplysninger. Eksempel på “Kontinuerlig vægt og balance opfølgning” er vist på side 2.
 • Der er monteret et skilt i kabinen, synligt for pilot og passager der angiver flyets maximale startvægt, tomvægt, samt maximalt mulige nyttelast.
 • Nyttelast består af vægten af pilot, passager, evt. bagage, samt
 • vægt af anvendeligt brændstof.
 • Flyets maximale startvægt må ikke overskride den i flyvehåndbogen angivne vægt, hvis denne er mindre end angivet i BL 9-6 pkt. 7.1.4.C.
 • Det påhviler piloten at foretage en beregning af nyttelast og tyngdepunkt før flyvning påbegyndes.

Dispensation gives af Trafikstyrelsen efter skriftlig ansøgning med reference til AIC B 09/12. Kopi af vejerapport, udstyrsliste, vægt og balance opfølgning, samt foto af skilt monteret i kabinen, skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgning om dispensation stiles til:

Trafikstyrelsen og Byggestyrelsen (TBST)
Att: Luftfartscertificering
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
E-mail: certificering@trafikstyrelsen.dk

*) Materielchefen har aftalt med Trafikstyrelsen, at opgaven – herunder vejeopgaven – uddelegeres til DULFU. Inden da skal der udarbejdes håndbogstekst, som skal godkendes af styrelsen.

Vi er stort set klar med oplæg til denne tekst, i øvrigt sammen med tekst om bl.a. anvendelse nødsystemer til udskydning af redningsfaldskærm (og vægttillæg i den forbindelse).

Oplægget bliver sendt til styrelsen i næste uge.

Vi melder selvfølgelig ud, når håndbogsstoffet er endeligt på plads.

AIC`en overskrift kan godt give anledning til misforståelse.
Dispensationsadgangen kommer til at omfatte alle fly under BL 9-6, hvor ejeren ønsker dispensationen.

Med venlig hilsen
Hans Havsager

24.05.12​