Efteruddannelse, omskoling m.m.

Opdateret 20.06.14

– Omskoling:
1) Certifikat til at føre svævefly.En person, der har et gyldigt dansk udstedt certifikat til at føre svævefly, kan du opnå retten til at flyve ultralet fly klasse A og B, eksklusiv søfly, uden passager ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå:
– “Luftfartøjskendskab og flyvelære” (Aerodynamik)
– “Flyvningens planlægning og gennemførelse” (Meteorologi & navigation)
– “BL9-6 teori”
– “Motor og materiellære (UL)”
– Udvidelse af andet certifikat (praktisk omskoling)
For at kunne gennemføre denne uddannelse, skal du være medlem af Dulfu via en UL klub.

2) Certifikat til at føre standard flyvemaskine, TMG eller helikopter.En person, der har gyldigt dansk udstedt pilotcertifikat til flyvemaskine eller helikopter kan opnå retten til at flyve ultralet flyvemaskine klasse A eller B – eksklusiv søfly – uden passager ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå:
– “BL9-6 teori”
– “Motor og materiellære (UL)
– Udvidelse af andet certifikat (praktisk omskoling)
For at kunne gennemføre denne uddannelse, skal du være medlem af Dulfu via en UL klub.

3) Udløbet PPL(A)-certifikat, S-certifikat eller højere certifikat. Der foretages en individuel sagsbehandling af SLV på baggrund af ansøgning om uddannelse til UL-certifikat på baggrund af tidligere erfaring. Kontakt den uddannelsesansvarlige i klubben og unionens uddannelseschef.

4) Flyvning på dansk UL fly på grundlag af udenlandsk certifikat.

5) Erfaring og tilgoderegning fra UL til PPL(A):

10% eller max. 10 timer kan godskrives. Se JAR-FCL 1.120 Subpart C

(En ansøger til PPL(A) skal have opnået en flyvetid på mindst 45 timer som pilot på flyvemaskine; maksimalt 5 timer af disse 45 timer kan have været opnået på FNPT eller simulator. Indehavere af pilotcertifikater eller tilsvarende rettigheder på helikopter, ultralette luftfartøjer med faste vinger og bevægelige aerodynamiske kontroloverflader, der kan bevæges i alle tre dimensioner, svævefly og motorsvævefly kan få tilgoderegnet 10% af den totale flyvetid som luftfartøjschef på et sådant luftfartøj til PPL(A), dog maksimalt 10 timer.)

– Se iøvrigt UL Håndbogens gruppe 311 og 312.