Flyradio

Med virkning fra 1. juni 2011 er DULFU bemyndiget til udstedelse (og tilbagekaldelse) af de pligtige identifikationsnumre (kaldesignaler) til brug for anvendelse af radiofrekvenser i ultralette flyvemaskiner.

Samtidig med ansøgningen skal til Sekretariatet indbetales det gebyr på p.t. 336 kr., som IT- og Telestyrelsen har fastsat herfor.

Benyt dette ansøgningskema:

Ansøgning om kaldesignal