Tryk på billede op i stor

Flyver du til Norge?

Inden du flyver til Norge skal du informere Tolletaten i Norge.

Dette kan gøres automatisk hvis du laver Flyveplan via IPPC.no.

Læs vedlagte dokument

Grensekryssende småflytrafikk toll