Tryk på billede op i stor

Instruktør kursus 2022

Den danske sommer har budt på lidt af hvert og eftervirkninger fra COVID-19 fornægter sig heller ikke i
uddannelsesafsnittet. COVID-19 har desværre også haft indflydelse på vores kurser, hvorfor vi ikke havde
instruktør kursus i 2021. I weekenden den 16. – 18. september afholdte vi i DULFUs træningscenter i Nørre
Felding årets instruktør kursus 2022.

Vi har i år en ansøgning fra klubberne på i alt 8 nye instruktører. De 6
første mødte op til det normale kursus og de resterende 2 får senere den lidt kortere version af den
teoretiske del af instruktørskolingen. Dejligt når der er udvikling derude i klubberne. Behovet for
instruktører afspejler jo ofte tilgangen af nye medlemmer under DULFU der ønsker uddannelse til og
glæden ved at kunne flyve UL over vores dejlige danske landskab.

Vi har dog desværre haft lidt afgang fra
Instruktør korpset. En stor tak til disse for deres store arbejde. For de nye instruktører er de praktiske
flyvninger og prøver iværksat i skrivende stund.

Årets Instruktør aspiranter: Jakob, Henrik, Kim, Thomas Wejrup, Anders og Thomas Wittrock.

Aspiranterne fik en weekend med intensiv teori og opgaver. Gamle dyder og færdigheder blev genopfrisket
men ikke mindst en frisk og lærerig dialog om de udfordringer de kommer ud for som instruktør. Det
teoretiske grundlag er nu på genopfrisket. Tag godt imod de nye instruktører når de vender hjem til
klubberne.

Claus V. Pedersen