Tryk på billede op i stor

Kolding Lufthavn/Vamdrup – ny frekvens og “declared distances”

Kolding Lufthavn skifter frekvens pr. 1/12 2022 og har i går publiceret nye ”declared distances” hvilket betyder at vores asfaltbane har nye officielle længder.
Begge dele er nu ude på PERM NOTAM og indsendt til Naviair AIM-kontoret mhp. udgivelse via AIRC AMDT. NOTAMs er B3413/22 og B3414/22.

Ny Frekvens – 118.650 pr. 1/12 2022
Det er blevet konstateret at der er interferens på VAMDRUP INFORMATION nuværende frekvens 120.500 MHz. Interferensen kommer fra JUIST flyveplads (EDWJ) og bevirker at signaler mellem VAMDRUP INFORMATION og luftfartøjer går tabt og dermed formindsker flyvesikkerheden markant.
Vi har nu gennem Trafikstyrelsens frekvenskoordinator, vores CNS-udbyder og flere piloter fundet frem til en ny frekvens hvorpå der ikke er fundet nogen forstyrrelser. Den vil blive taget i brug fra og med d. 1/12 2022 og vi vil lytte på den gamle frekvens til og med d. 1/1 2023 med mulighed for forlængelse. Den nye frekvens er 118.650 MHz.

Nye ”declared distances”
Kolding Lufthavn blev, gennem Naviair AIM-kontoret, kontaktet af Jeppesen Global Navigation Services om at de havde fundet en uoverensstemmelse i vores ”declared distances” for bane 01/19. Vi har efterfølgende iværksat en genopmåling ved landmåler som fandt frem til nye værdier ift. de publicerede.
Her følger de nye værdier:

AD ELEV: 141 FT (lufthavnens referencepunkts højde).

ARP COORDINATES: 55 26 10.62N 009 19 51.36E (lufthavnens referencepunkt).

RWY 01 THR COORDINATES: 55 25 52.10N 009 19 41.02E (tærskel bane 01).

RWY 19 THR COORDINATES: 55 26 22.15N 009 19 57.79E (tærskel bane 19).

DECLARED DISTANCES RWY 01:

TORA 975, TODA 975, ASDA 999, LDA 999.

DECLARED DISTANCES RWY 19:

LDA 975.

FROM TWY C TORA 999, TODA 999, ASDA 999 (fra rullevej C).

FROM TWY B TORA 842, TODA 842, ASDA 842 (fra rullevej B).

FROM TWY A TORA 681, TODA 681, ASDA 681 (fra rullevej A).