Tryk på billede op i stor

NYE logbøger – igen

Godt nytår – først og fremmest.

Alle DULFU-medlemmer bør på nuværende tidspunkt via deres uddannelsesansvarlige have fået udleveret en ny logbog
– som det viser sig desværre er behæftet med en fejl, idet der er 10 linjer på venstre side og 11 linjer på højre
side.

De allerede udleverede logbøger vil uden beregning blive erstattet med en ny udgave, som vil være til disposition
ultimo januar 2021.

Det betyder, at flyvninger indført i den senest udleverede logbog skal overføres i den, der bliver til disposition senere
på måneden.

Alle beklager meget det ekstra besvær det måtte medføre for den enkelte.

Når 650 personer får en ny logbog, er der uundgåeligt nogen forslag til forandringer, hvilket også har været tilfældet
denne gang. Vi er blevet lovet en erstatningslogbog med opretning af fejlen, men vi må se i øjnene, at rettelser herudover
vil medføre at DULFU kommer til at betale for det – så der vil ikke blive foretaget yderligere rettelser.

Med venlig hilsen
Dansk UL-flyver Union