Om Dulfu

​​Organisation, formål og virkemåde samt referater

Unionens vedtægter: Se HB160 i UL-Håndbogen: Organisation, formål og virkemåde.

Organisationens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU)
Unionen er en af Trafikstyrelsen (TS) – i henhold til BL 9-6 – godkendt organisation til varetagelse af
opgaver uddelegeret af TS i forbindelse med ultraletflyvning i Danmark*.

Organisation og opbygning
Det er unionens opgave:
at varetage de opgaver, der er uddelegeret til DULFU af TS
at udbrede kendskabet til UL-flyvning med relevante informationsaktiviteter
at virke som kontaktled til UL-flyvningen i udlandet
at virke for den størst mulige sikkerhed, at beskytte piloter og passagerer, andre luftrumsbrugere samt tredjemand på jorden.
Denne opgave løses ved, at unionen fører tilsyn med uddannelsen, materiellet og flyvningen. Der henvises iøvrigt til § 2 i unionens vedtægter.

Herudover varetager unionen de opgaver, som dens repræsentantskab pålægger den.

Organisatorisk opbygning
Unionen udgøres af en central ledelse og et antal klubber. Unionen tegnes af formanden, der er øverste ansvarlige overfor TS, HCLJ og andre offentlige myndigheder.

Ledelsen
Unionens ledelse varetages af en bestyrelse der består af 7 personer, hvoraf en blandt de 6 sidstnævnte af bestyrelsen er konstitueret som næstformænd:
1. Formand
2. Uddannelseschef
3. Materielchef
4. Flyvechef
5. Kasserer
6. Informationsansvarlig
7. Miljøansvarlig.

Læs mere i  HB150 Organisation, formål og arbejdsmåde i UL-Håndbogen

DULFU Politik 2022

2023

Bestyrelsesmøde 05.11.2023
Bestyrelsesmøde 10.09.2023
Bestyrelsesmøde 11.06.2023
Referat repræsentantskabsmøde 2023
Formandens beretning 2023
Bestyrelsesmøde 04.02.2023

2022

Bestyrelsesmøde 19.11.2022
Bestyrelsesmøde 25.09.2022
Bestyrelsesmøde 15.05.2022
Referat repræsentantskabsmøde 2022
DULFU beretning 2022
Bestyrelsesmøde 19.03.2022
Bestyrelsesmøde 29.01.2022

2021

Referat Repræsentantskabsmøde 2021
DULFU beretning 2021
Bestyrelsesmøde 13.06.2021
Bestyrelsesmøde 02.08.2021
Bestyrelsesmøde 27.11.2021

2020

Bestyrelsesmøde 02.02.2020 
Bestyrelsesmøde 27.06.2020
Bestyrelsesmøde 04.09.2020
Bestyrelsesmøde 26.09.2020
Bestyrelsesmøde 22.11.2020

2019

Bestyrelsesmøde 03.02.19
Referat repræsentanstkabsmøde 2019
DULFU beretning 2019
Bestyrelsesmøde 27.04.19
Bestyrelsesmøde 01.09.19
Bestyrelsesmøde 01.12.19

2018

Bestyrelsesmøde 11.11.18
Bestyrelsesmøde 16.09.18
Bestyrelsesmøde 29.04.18
Bestyrelsesmøde 04.02.18
Repræsentantskabsmøde 2018
DULFU beretning 2018

2017

Bestyrelsesmøde 25.11.17
Bestyrelsesmøde 26.08.17
Bestyrelsesmøde 21.05.17
Bestyrelsesmøde 04.02.17
Bestyrelsens beretning
Repræsentantskabsmøde 2017