Om UL-Håndbogen

Opdateret 06.07.16

Sept.2010: Da UL-Håndbogen er tilgængelig for medlemmer via hjemmesiden, behøver den ikke at være tilgængelig for klubbens medlemmer i papirform (ringbind) i f.eks. klublokalet.

Fra UL-Håndbogen (fra HB140) 01.06.10
“Denne UL-håndbog skal betragtes – og bruges som – et vigtigt værktøj og opslagsværk, i forbindelse med UL-flyvning. Den skal være frit tilgængelig for medlemmerne af den enkelte klub. Ud over klubben skal alle instruktører, kontrollanter samt flykontrollanter være i besiddelse af den. Klubben betaler for disse håndbøger med rettelsesservice.

Indehaveren af bogen er ansvarlig for, at den til enhver tid er ajourført med rettelser udsendt af DULFU. Der må ikke forefindes UL-håndbøger, der ikke er ajourført. Bogen skal på forlangende kunne fremvises til repræsentanter for DULFU og Trafikstyrelsen.

I tilfælde af opløsning af en klub skal håndbøgerne returneres til DULFU.

Hvis de, der har et frieksemplar af håndbogen, ikke længere er berettiget til at have dette, kan de mod at betale et årligt gebyr, fortsætte med at modtage rettelser. I modsat fald skal bogen returneres til DULFU.

Alle medlemmer af DULFU er velkomne til at købe UL-håndbogen.
Forslag til rettelser, fornyelser og andre ændringer, modtages med glæde.

Du finder UL Håndbogen HER