Tryk på billede op i stor

Opdateret HB530

Bemærk at der er kommet en opdatering af HB530.

TBST har bedt DULFU om at præcisere ordlyden i HB530 omkring UL-Skolingspladser  (hvilke flyvepladser der kan anvendes til UL-Skoling):

For at en flyveplads er godkendt til skoling af UL-piloter skal den opfylde et af følgende krav.

  1. Pladsen skal være indeholdt i VFR Flight Guide Denmark AD2
  2. Pladsen skal være godkendt af Dansk Svæveflyver Union
  3. Pladser der ikke omfattes af 1 eller 2 skal godkendes af DULFU

 

DULFU har tidligere accepteret flyvepladser under VFG/AD4 som automatisk godkendte.

Dette er ikke tilfældet længere, og der vil derfor være en del pladser, der skal indsende en ansøgning til DULFU om godkendelse for at fortsat kunne benyttes til skoling.

Se HB530 for oversigt over  DULFU godkendte pladser.

 

Flyvechefen