Opdatering af bestemmelser om omskoling på flytyper.

En arbejdsgruppe under uddannelsesudvalget har i nogen tid arbejdet med at gruppere de mest kendte flytyper i 3 grupper + 1 udenfor kategori.

Oversigten indgår nu i ULHB som gruppe 325, bilag A.

Ifølge gruppe 325 må piloter med mindst 200 timer på UL – heraf 10 timer indenfor de seneste 24 måneder og under iagttagelse af de i gruppe 325 gældende regler – omskole sig selv til en type indenfor en gruppe, hvor piloten i forvejen har en type på sit typekort.

Hvis typen er nævnt under “Udenfor kategori” eller slet ikke fremgår af bilag A, skal der under alle omstændigheder medvirke en instruktør ved omskoling til en sådan type.

Med venlig hilsen

Uddannelsesudvalget.