Søg

Organisation

Organisationens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU)

Unionen er en af Trafikstyrelsen (TS) – i henhold til BL 9-6 – godkendt organisation til varetagelse af
opgaver uddelegeret af TS i forbindelse med ultraletflyvning i Danmark*.

Organisation og opbygning

Det er unionens opgave:
– at varetage de opgaver, der er uddelegeret til DULFU af TS
– at udbrede kendskabet til UL-flyvning med relevante informationsaktiviteter
– at virke som kontaktled til UL-flyvningen i udlandet
– at virke for den størst mulige sikkerhed, at beskytte piloter og passagerer, andre luftrumsbrugere samt tredjemand på jorden.

Denne opgave løses ved, at unionen fører tilsyn med uddannelsen, materiellet og flyvningen. Der henvises iøvrigt til § 2 i unionens vedtægter.

Herudover varetager unionen de opgaver, som dens repræsentantskab pålægger den.

Organisatorisk opbygning

Unionen udgøres af en central ledelse og et antal klubber. Unionen tegnes af formanden, der er øverste ansvarlige overfor TS, HCLJ og andre offentlige myndigheder.

Referater