Tryk på billede op i stor

Raskmelding efter Covid

Trafikstyrelsen har udsendt

AIC A 02 2022

Raskmelding efter COVID-19.
Til flyvelæger, piloter, flyveledere, kabinepersonale og
luftfartsaktører.

Trafikstyrelsen har efter grundige overvejelser og observation af den
aktuelle situation for COVID-19 med Omikron-varianten vurderet, at
risikoen for alvorlig sygdom er så lav, at Sundhedsstyrelsens
generelle retningslinjer for karantæne og raskmelding efter COVID-19 kan følges.

Dog stiller Trafikstyrelsen krav om, at alle piloter (class 1, 2 og
LAPL), flyveledere (class 3) og kabinepersonale efter positiv
COVID-19 med eller uden lette symptomer kontakter flyvelæge
telefonisk, med henblik på vurdering af, om der er behov for
konsultation hos flyvelæge.

Alle med moderate til svære COVID-19 forløb SKAL fortsat ses af
flyvelæge/flyvemedicinsk center ved fysisk fremmøde. Der er ikke
kommet ny vejledning fra EASA vedrørende raskmelding efter
COVID-19 siden 7. januar 2021. Indtil videre fastholdes vejledningen
vedrørende COVID-19 smittede med moderate eller svære
symptomer.

De danske flyvelæger vil særskilt modtage vejledning om, hvad
Trafikstyrelsen forventer, der bliver foretaget ved de telefoniske
henvendelser, med henblik på sikring af, at COVID-19 smittede ved
behov bliver vurderet ved fysisk fremmøde hos flyvelæge