Søg

Reparation, selvbyg og import af fly

  • 1. januar 2024

For at sikre man kan få flyvetilladelse udstedt på nyt fly eller forlænget på registreret fly er der et par ting man skal være opmærksom på. Ved reparation på strukturelle dele skal arbejdet aftales med flykontrollant og evt. materielansvarlig inden man påbegynder arbejdet. Det samme gælder hvis man bygger et fly som f.eks. byggesæt. For at flykontrollanten senere skal kunne godkende flyet skal kontrollanten overbevise sig om at
– de nødvendige faglige kvalifikationer er til stede,
– materialerne er godkendt af fabrikken eller på anden vis egnede til reparationen,
– der er fornødne arbejdsanvisninger,
– løbende kontrol af det arbejde der ikke kan inspiceres når flyet er færdigt og
– dokumentationen er af et omfang så det samlet set kan vurderes ved det endelige syn.

For at lette reparations- eller byggeprojektet kan det aftales at den materielansvarlige foretager kontrollen på vegne af flykontrollanten.

I de senere år er der importeret fly til Danmark som efterfølgende ikke kan registreres som UL fly. Det er ærgerligt for køber og i værste fald også spild af både tid og penge. For at forebygge fejlkøb er denne informationsbulletin udarbejdet. Den giver et hurtigt overblik over minimumskravene. Man skal dog være opmærksom på der kan være yderligere krav eller begrænsninger ud over de nævnte i informationsbulletinen. Sørg derfor for at rådføre dig med materielchefen inden der handles.

Se bulletinen: Information – krav til importerede fly

/materielchefen