Tryk på billede op i stor

Repræsentantskabsmøde 2024

Til alle medlemmer af Dansk UL-Flyver Union

Dansk UL-Flyver Union indbyder til repræsentantskabsmøde:

Søndag den 17. marts 2024 kl. 10 – der er kaffe og brød fra kl. 9.30.

Mødet holdes i Flyvercafeen, Hans Christian Andersen Airport i Odense.

Vedlagt – klik på nedenstående links:
Indkaldelse
Regnskab 2023
Fuldmagt
Information om vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer 

Fuldmagten skal printes og medbringes i udfyldt stand til mødet.

Tilmelding skal ske til sekretariatet inden den 8. marts 2024 på e-mail dulfu@motorflyvning.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DULFU