Skiltning på UL fly

Opdateret 17.06.14

Indregistrerede danske UL fly skal være monteret med følgende skiltning:
1: DULFU “identifikationsplader” på propel og fly (Se UL HåndbogensHB410 s.4,5)

2: National- og identitetsbetegnelse på vinge og på begge sider af bagkrop (30 cm høje)*. (Se BL 1-23, BL9-6 pkt.7.1.1, HB410 s.2)

3: Skiltning med maks. vedvarende ydelse på eller ved omdr. tæller (Se BL9-6 pkt.7.1.5 d, HB410 s.7)

4: Skilt med brændstoftype og tankkapacitet ved påfyldningsstuds (Se BL9-6 pkt.7.1.4 e)

5: Deviationstabel ved spritkompasset (Se BL9-6 pkt.7.1.5 a og BL1-3)

6: Et synligt skilt m.denne tekst: “Dette fly opfylder ikke standardluftdygtighedskravene”. (Se BL9-6 pkt.7.1.3, HB410 s.6)

7: Hvis flyets højdemåler ikke er TSO-godkendt, skal der placeres et skilt i højdemålerens umiddelbare nærhed med teksten: “Max. flyvehøjde 3500` MSL”.

Læs mere herom i BL9-6 og i UL Håndbogen. Har du spørgsmål, så kontakt din materielansvarlige i klubben eller en flykontrollant.