Søg

TBO for redningsskærm

  • 18. juni 2024

Mange af vores UL fly har installeret en redningsskærm. Går noget anderledes end planlagt så har man en ekstra mulighed for at tage den i brug. Når der installeres redningsskærm i UL fly skal reglerne i BL 9-6 / ULHB 410 følges. Det betyder i praksis at flyet ikke kan få fornyet flyvetilladelse hvis den ikke er vedligeholdt som foreskrevet af fabrikanten eller TBO er overskredet.

Sørg derfor for at holde øje med TBO datoen og læg en plan for ompakning hos fabrikanten. Det er ærgerligt i den bedste flyveperiode at have flyet stående på jorden fordi man havde overset datoen.

Skulle TBO være overskredet er det muligt at demontere redningsskærmen (det skal man jo alligevel for at få den pakket om) og få ændret flyvetilladelsen ned til 450kg hvis designvægten tillader det. Flyver flyet på dispensation for vægten skal man søge TS om ny dispensation med den nye vægt.

Der gives ikke dispensation til at overskride TBO datoen så noter den ned og læg en plan for vedligehold af den.

Materielchefen