Uddannelse

Opdateret 15.11.20

Hvordan bliver jeg UL-pilot?​
Og hvad koster det?
Her finder du en oversigt over UL-klubber

Med UL fly har du mulighed for at komme i luften for et overkommeligt beløb. Der kræves at du har bestået enten den officielle anerkendte prøve til FCL PPL (Private Pilot License) eller DULFU’s UL-teoriprøve. Pensum er det samme, men forskellen er, dels at gebyret for prøven til PPL i bedste fald ligger i størrelsesordenen små 6000 kr., (2020 priser) og teoriundervisningen skal foregå i en EASA-godkendt organisation (ATO eller DTO), hvor UL-teoriprøven er gratis og hvor undervisningen ligger hos den enkelte klub, dels at PPL prøven er gyldig til erhvervelse af PPL certifikat, hvorimod UL-teoriprøven kun giver adgang til et UL-certifikat. Desuden kræves det, at du helbredsmæssigt er godkendt af en flyvelæge og at du efter bestået teoriprøve har erhvervet certifikat til UL fly eller PPL- eller svæveflyvecertifikat (SPL) med rettighed til TMG (Touring Motor Glider). Du kan opnå et certifikat når du er fyldt 17 år, men kan begynde på både den teoretiske og den praktiske uddannelse tidligere.

Et UL-fly bestod oftest af aluminiumsrørkonstruktioner, hvor vingen er beklædt med kraftig sejldug. Siden ca. år 2000 har helmetal og komposit (glas- og kulfiber) fly domineret nyanskaffelserne indenfor UL fly. Et UL-fly må højest have en startvægt på 300 kg for et én-sædet og 450 kg for to-sædet. Har flyet monteret en nødfaldskærm kan startvægten øges til 315 kg for én-sædet og 472,5 kg for to-sædet fly.

Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Max. 2 personer om bord.
  • Ubegrænset mængde brændstof, dog må MTOW 450 kg ikke overskrides.
  • Flyvning må finde sted over bebyggede områder, dog med hensyntagen til mulighed for at foretage nødlandinger.
  • Maksimum flyvehøjde er 9500` (se BL9-6, udg.5)
  • For at kunne flyve UL, skal du være medlem af Dulfu via en UL klub.

Der findes 2 klasser af UL-Fly:
Klasse A: Vægtskiftestyrende fly, også kaldet trikes eller motoriserede dragefly. De styres med en styrebøjle ved at forskyde tyngdepunktet under vingen.

Klasse B: Rorstyrede fly, der styres med styrepind og pedaler nøjagtigt som et almindeligt fly.
Fås som byggesæt eller færdigbygget. Som byggesæt skal påregnes 500-2.000 timers arbejde, afhængig af hvilket byggesæt eller kit og din egen erfaring.
​​
Når du går igang med UL pilotuddannelsen skal du gøre dig klart, at du som pilot og fartøjschef har det fulde ansvar for at teknikken fungerer – m.a.o. du skal have teknisk indsigt og kunne vurdere, om flyet er forsvarligt og sikkert at flyve i, ud over at du som pilot skal beherske at flyve flyet på en betryggende og sikker måde inden for de regler, der gælder for UL fly.

Hvordan får jeg certifikat?​
Teoretisk PPL/UL uddannelse:​

Nogle UL-klubber arrangerer teoriundervisning til UL-certifikat i studiegruppe eller som klasseundervisning.
Teoriprøven omfatter følgende fag:

Gammel fagopdeling​Ny fagopdeling pr.1.april 2015​
​​Love og bestemmelser​​​Luftfartsret
​​Luftfartsret​​Menneskelig ydeevne​
​​Flyvningens planlægning og udførelse​​​Meteorologi​
​​Flyvningens planlægning og udførelse​​​Navigation
​​Flyvningens planlægning og udførelse​​​Flyvepræstation og planlægning​
​​Luftfartøjskendskab og flyvelære​​Flyveprincipper
​​Luftfartøjskendskab og flyvelære​​Generel viden om luftfartøjer
​​Luftfartøjskendskab og flyvelære​​Operationelle procedurer

​Der er indført nye prøvetyper (1.april 2015) for at tilpasse eksamen til kravet i eu-forordning 1178/2011 (del-FCL).
Prøverne er multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder med én rigtig.

Hvert fag består af 12 til 16 spørgsmål på dansk (120 spsm. i alt) og den tilladte tid er 30-40 minutter pr. fag.

Elever der delvist har bestået PPL teori under den tidligere prøveform, vil få merit for de fag der er bestået, jf. tabellen oven for.

Prøverne afholdes af Trafikstyrelsen (TRS). Der afholdes prøver 11-12 gange om året i Kolding og Roskilde med begrænset deltagerantal per gang. For at kunne gå til prøve, skal du indstilles af en DTO eller ATO (et godkendt undervisningssted). DULFU afholder prøver 3 – 4 gange om året. Til en af disse prøver skal du indstilles af den klub der er ansvarlig for din undervisning

Trafikstyrelsens prøver finder som regel sted i Roskildehallerne i Roskilde og på Scandic Hotel i Kolding. DULFU’s prøver finder sted på max. 4 prøvesteder, der er afhængige af hvorfra der er flest tilmeldte.

75% af svarene i hvert fag skal besvares korrekt.

Som supplement til PPL-prøven skal der bestås en prøve i “motorlære” og i “kendskab til BL 9-6”, der er de gældende bestemmelser for UL-flyvning i DK

PPL(A)/LAPL teorien kan vedligeholdes med UL flyvning, dvs. at hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tage certifikat som PPL-pilot (A-pilot), skal du ikke op til ny PPL(A) teoriprøve.

Alle teorifagene skal bestås inden for en periode af 18 måneder fra første beståede fag. Prøven i den praktiske flyvning skal bestås inden for en periode af 24 måneder fra sidst beståede teorifag.

Undervisningsmaterialer til PPL kan købes hos Aeropartner.dk, men til UL-teori kan de for flere fags vedkommende downloades gratis fra nedenstående links.

 

 

​Kompendier til  UL Teori 2021:

Luftfartsret
Meteorologi
Kommunikation
Flyveprincipper
Operationelle procedurer
Flyvepræstationer og planlægning
Generel viden om Luftfartøjer
Navigation

 

 

PPL(A)/LAPL teoriuddannelsen er en international godkendt JAR-FCL teoriuddannelse.
Den praktiske UL-skoling er en national godkendt uddannelse.

Lægeerklæring: (opdateret 23.08.15)
Lægeerklæring kan fås hos en godkendt flyvelæge (AME), hos et “Aeromedical Center” (AMC) eller den alment praktiserende læge. Her kan du på stedet få et Medical Certificate, Class 2, såfremt der ikke har været problemer under den omfattende test. Første gang skal dette dog godkendes af TRS. En fortegnelse over godkendte læger findes i AIC-B.

Gyldighedsperioden for et Medical Certificate, Class 2 er følgende: Under 40 år: 5 år, 40-50 år: 2 år, 50 og derover: 1 år.Gyldighedsperioden for LAPL helbredsgodkendelser er: 60 måneder indtil indehaveren af godkendelsen fylder 40. En helbredsgodkendelse, der udstedes inden det fyldte 40. år, skal ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 42, 24 måneder, hvis personen er over 40 år.Se iøvrigt siden “Nyttig viden“.

denne hjemmeside finder du en oversigt over flyvelæger.