Flyslæb

28.09.14

Alle rorstyrede UL-fly (klasse B), som har tysk Kennblatt med godkendelse til flyslæb, må anvendes. UL-flyet skal være udstyret som angivet i det tyske Kennblatt´s slæbeafsnit, ligesom eventuelle supplementer til flyvehåndbogen og vedligeholdelsesprogrammet skal anvendes.
Flyet kan også i slæbekonfiguration være udstyret med nødsystem til udskydning af redningsfaldskærm, jf. håndbogens gruppe 410, side 9, og er da underkastet de vægtregler, der gælder i den sammenhæng.

Læs hele del 600 i UL-Håndbogen