8_537
13_441
5_409
S-12 ES (9)
9-312_1830 (1)
avd1_1764
img_3007_1621
oy-1028_945 (1)
skywalker_ii_b_1316
9334wallaby_1262
351
350
340
318
315
314
312
310
311
309
307
306
305
304
303
302
301
298
299
296
295
292
291
283
282
290
280
276
277
278
275
274
273
269
270
266
268
264
265
254
263
250
248
247
240
242
239
238
234
236
233
230
228
226
223
224
221
220
216
215
213
208
202
183
182
181
180
179
178
177
176
174
175
171
169
167
1_508
166
165
164
163
161
160
53
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
lemvig_1891
15_565
14_561
13_557
12_553
11_549
img_5281paint_1794
Bumbelbee 4
i-7wKgKxP-X2
i-RTfsvQk-X2
Faeta

Dispensationer fra og tilføjelser o.a. til UL Håndbogen:

AIC B 05/19

Ændring af krav til antallet af landinger og tidsramme for at medbringe passagerer i UL-fly

AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06.

Dansk Ultraletflyver Union (DULFU) har udtrykt ønske om at man, i
forbindelse med opnåelse af UL-certifikat, kan opfylde krav om teoretisk
uddannelse på andre betingelser end at gennemgå den teoretiske
uddannelse og eksamination til PPL(A).

​​AIC B 09/12 af 22.maj 2012: Mulighed for dispensation for krav i BL9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette fartøjer. Se også siden Dispensation

AIC B 37/12: Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede områder med visse luftfartøjer.

​​​AIC B 22/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVESIGTBARHED, gældende fra 1.8.2015.

Flyvning må foregå i sigtbarhed i henhold til BL 7-1 skema 5-1 (Forordning 932/2012 PART SERA) i luftrum G med sigtbarheder lavere end 5 km.
Dvs. 3 km/140 kts klar af skyer og med jordsigt, eller for luftfartøjer etableret i trafikrunden til en flyveplads 1,5 km, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.
I luftrum E er minimum sigtbarheden fortsat 5 km, og 1500 m horisontal afstand til skyer og 300 m (1000 FT) vertikalt.

AIC B 25/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVEPERIODE. – Gældende fra 1.9.2015. – Indtil revision af BL 9-6, udgave 5 af 2.6.2008, samt BL 9-12, udgave 1 af 15.5.1995 finder sted, gives følgende dispensation til pkt. 8.2 i henholdsvis BL 9-6 og BL-9-12

AIC B 13/20  Ændring af udøvelseskrav til vedligeholdelse af rettigheder på Ultralette luftfartøjer.

Se også siderne Nyttig Viden og Dispensation

DULFU Dansk UL Flyver Union

Søparken 2
9440 Aabybro

Kontakt information

Køb & salg

Klik her

Se nyheder

Klik her