Dispensationer fra og tilføjelser o.a. til UL Håndbogen:

AIC B 05/19

Ændring af krav til antallet af landinger og tidsramme for at medbringe passagerer i UL-fly

AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06.

Dansk Ultraletflyver Union (DULFU) har udtrykt ønske om at man, I forbindelse med opnåelse af UL-certifikat, kan opfylde krav om teoretisk uddannelse på andre betingelser end at gennemgå den teoretiske uddannelse og eksamination til PPL(A).

​​AIC B 09/12 af 22.maj 2012: Mulighed for dispensation for krav i BL9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette fartøjer. Se også siden Dispensation

AIC B 37/12: Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede områder med visse luftfartøjer.

​​​AIC B 22/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVESIGTBARHED, gældende fra 1.8.2015.

Flyvning må foregå i sigtbarhed i henhold til BL 7-1 skema 5-1 (Forordning 932/2012 PART SERA) i luftrum G med sigtbarheder lavere end 5 km.
Dvs. 3 km/140 kts klar af skyer og med jordsigt, eller for luftfartøjer etableret i trafikrunden til en flyveplads 1,5 km, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.
I luftrum E er minimum sigtbarheden fortsat 5 km, og 1500 m horisontal afstand til skyer og 300 m (1000 FT) vertikalt.

AIC B 25/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVEPERIODE. – Gældende fra 1.9.2015. – Indtil revision af BL 9-6, udgave 5 af 2.6.2008, samt BL 9-12, udgave 1 af 15.5.1995 finder sted, gives følgende dispensation til pkt. 8.2 i henholdsvis BL 9-6 og BL-9-12

AIC B 13/20  Ændring af udøvelseskrav til vedligeholdelse af rettigheder på Ultralette luftfartøjer.

Se også siderne Nyttig Viden og Dispensation

DULFU Dansk UL Flyver Union

Søparken 2
9440 Aabybro

Kontakt information

Køb & salg

Klik her

Se nyheder

Klik her