Links

Opdateret 31.05.15
AAA, Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre

Dansk Ballonunion

DGU, Dansk Gyrokopter Union

DHPU, Dansk Hanggliding og Paragliding Union – Se også drageflyvning.dk

DKFU, Dansk Kunstflyver Union

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut

DMU, Dansk Motorflyver Union

DMUS, DMU Sport

DSVU, Dansk Svæveflyver Union

HCLJ, Havarikommisionens for Civil Luftfart og Jernbane

KDA, Kongelig Dansk Aeroklub

KZ&V, KZ & Veteranfly Klubben
Naviair

Rådet for Større Flyvesikkerhed

Trafik- og Byggestyrelsen (TBST)

Ellehammerfonden
NLF, Norges Luftsportforbund, Mikroflysektionen

KSAK, Kungl. Svenska Aeroklubben, Motorflugforbundet KSAK, Ultralätt

Suomen Ilmailuliitto, Finlands Luftsportsforbund, Ultrakevyet (Ultralet)
BMAA, UK

DAeC, luftdygtighedsbeviser og tekniske meddelelser (tysk).

DULV, luftdygtighedsbeviser og tekniske meddelelser (tysk).

LAA, Light Aircraft Association, UK
EASA, European Aviation Safety Agency

EAS, European Air Sports

ELFLEVA, European Federation of Light, Experimental and Vintage Aircraft.

EMF, European Microlight Federation, Det europæiske ultralet-samarbejde.
​​

EPFU European Powered Flying Union

EUROCONTROL, Single European Sky
FAI, Fédération Aéronautique Internationale,The World Air Sports Federation
LAMA EU, Light Aircraft Manufacturers Association Europe.

Pilots.dk, Forum for piloter m.fl.

Ultraletflyvning.dk – Billeder, videofilm, forum m.m.

– UL fly på OY-REG

– Danske Motorflyveklubber og danske flyvepladser og lufthavne:

Se bl.a. Hernings Motorflyve Klub`s linksamling og Randers Flyveklubs linksamling

Informationsbreve/nyhedsbreve:
HCLJ – Havarikommsionen for Civil Luftfart og Jernbane
.
KDA – Kongelig Dansk AeroklubTrafikstyrelsen
Naviair (AIS information) DMI – Danmarks Meteorologiske Institut